Historiske Turstier i Horten kommune

Turstiene er laget i samarbeid mellom Borre historielag, Horten kommune og DNT Horten. 

Biblioteket og flere andre steder i Horten kommune har foldere som beskriver turene. 

UT.no kan du se detaljerte kart og beskrivelse av hver enkelt tur.

Oversiktskart finner du her.

Husk: Allemannsrett krever Allemannsvett!
Vær vennlig å vis hensyn til både naturen og gårdene som stiene delvis går gjennom.