Løypegruppa

Merking og rydding i naturen

Løypegruppas oppgave er å legge tilrette for at flest mulig skal komme seg ut i naturen og bruke den på riktig måte.

Vi rydder og merker løyper og holder disse i best mulig stand, setter opp skilter som veivisere, bygger klopper og langbaner der det er nødvendig.

Turistforeningen har utplassert over 40 sittebenker i vårt nærmiljø som alle trenger vår oppfølging og vedlikehold. Vi i løypegruppa er takknemlige for det gode samarbeidet vi har med kommunen og grunneiere i vår kommune.

Frebergkastet
Frebergkastet