Kajakkutleie

Kajakker til leie
Kajakker til leie Foto: Helge Grandahl

DNT Horten har 4 kajakker til utleie ved Kystlaget - Indre havn

Infoskriv satt opp på "Det grå huset" - Ollebakkenbua
Infoskriv satt opp på "Det grå huset" - Ollebakkenbua Foto: Helge Grandahl

DNT Horten har 4 kajakker til utleie:

• Medlemmer kr 100 pr/dag, inntil 10 dager, deretter er leie gratis

• Ikke DNT medlemmer 150 kr/dag

• Spruttrekk, vest og åre en inkludert

• Utleie til turer og kurs i regi av DNT Horten er kostnadsfritt  

• All utleie koordineres av Ronald. Ta kontakt på tlf 48507484, ronala2@online.no for avtale og mere informasjon.

• Det er et krav at de som leier kajakk hos oss har Vått kort Grunnkurs Hav eller tilsvarende kunnskaper. 
 
• Betaling:  o Giro 2450 22 11796, Merk Kajakkutleie + dato o Vipps: 64275, merk Kajakkutleie + dato 
 
NB! Kajakk og alt utstyr skal skylles i ferskvann før det henges opp/settes tilbake 

Nøkkelboks for Ollebakkenbua
Nøkkelboks for Ollebakkenbua Foto: Helge Grandahl
Kajakkutstyr til leie
Kajakkutstyr til leie Foto: Helge Grandahl
Nøkler og infoskriv til kajakkene
Nøkler og infoskriv til kajakkene Foto: Helge Grandahl

Skrevet av Odd Willy Oterhals 5. juni 2020