Kajakkutleie

DNT Horten har 4 kajakker til utleie ved Kystlaget - Indre havn

Infoskriv
Infoskriv

DNT Horten har 4 kajakker til utleie:

• Medlemmer kr 100,- pr. dag, inntil 10 dager, deretter er leie gratis

• Ikke DNT medlemmer kr 150,- pr. dag

• Spruttrekk, vest og åre er inkludert

• Utleie til turer og kurs i regi av DNT Horten er kostnadsfritt  

• All utleie koordineres av Ronald Andersen. Ta kontakt på tlf. 485 07 484, ronala2@online.no for avtale og mer informasjon

• Det er et krav at de som leier kajakk hos oss har "Grunnkurs kajakk våtkort" eller tilsvarende kunnskaper 
 
• Betaling:  Giro 2450 22 11796, merk Kajakkutleie + dato, Vipps: 64275, merk Kajakkutleie + dato 
 
NB! Kajakk og alt utstyr skal skylles i ferskvann før det henges opp/settes tilbake.