Årsmøte 2020

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøtet tirsdag 3. mars kl. 19.00 på Marsjhuset i Holtandalen

Innkomne forslag sendes styret innen 17. februar - post@hoot.no eller DNT Horten, Postboks 148, 3191 Horten.

Etter årsmøtet informeres det om turprogrammet for 2020.

DNT Horten sine vedtekter finner du her.

Enkel bevertning.