Årsmøte 2019

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøtet mandag 4. mars kl. 19.00 på Marsjhuset i Holtandalen

Innkomne forslag sendes styret innen 18. februar - post@hoot.no eller DNT Horten, Postboks 148, 3191 Horten.

Etter årsmøtet informeres det om Strategiplanen for DNT Horten 2019-2023.

Enkel bevertning.

Saker til behandling på årsmøtet er forslag til ny organisasjonsplan som kan studeres her.

Dersom endring av organisasjonsstruktur blir vedtatt på årsmøtet 4. mars 2019, er det nødvendig også å endre noe tekst i vedtektene.

Endringen må gjøres i § 7, under kulepunkt «valg av styre». Endringsforslag her.