Aktiv i 100

Tur Rørestrand
Tur Rørestrand

Rusleturer for hjemmeboende eldre

Hver mandag kjører turistforeningen og henter turglade pensjonister som har lyst til å være med på tur i nærområdet. Turene fremover nå tar utgangspunkt i Knudsrød turisthytte. Turene arrangeres hver mandag frem til 8. oktober. Påmelding kan gjøres til Horten aktivitetssenter innen fredagen før kl. 14.00 - tlf. 33 08 57 90. Det serverers gratis kaffe og vaffel til alle. Man kan også ta turen selv til Knudsrød disse mandagene. Tidspunktet er fra kl. 11-13 (ca.). Hentetiden hjemme er fra kl. 10.30.

Velkommen på tur!