NÆRTURLEDERKURS - AVLYST PGA FOR MYE SNØ!

Dette arrangementet er over!

Har du lyst til å bli nærturleder og lede turer for DNT Vestfold foreningene?
Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen?
Bli med på kurs lørdag 14. april.
Sted og tidspunkt kommer vi tilbake til. (Antagelig på Knudsrød i Horten). Kurset holdes hovedsaklig ute.

Nærturlederkurset er et praktisk kurs som kvalifiserer til å lede turer i nærmiljøet der du er kjent og hvor folk bor. Det blir fokus på turlederrollen, turkunnskap, sikkerhet og ansvar.

Kurset er gratis for de som leder turer for foreningene. Kr. 500,- for andre. Krav om medlemskap i DNT.