DNT Ambassadørkurs - Vestfold

Dette arrangementet er over!

Ambassadørkurset er det første steget på veien til å bli frivillig, eller ta turlederutdanning i foreningene i DNT Vestfold. Alle medlemmer er hjertelig velkomne, kostnadsfritt. På dette kurset kommer det deltakere fra alle de 5 medlemsforeningene i Vestfold.

En DNT-ambassadør er et aktivt DNT-medlem som har god kjennskap til Den Norske Turistforening. DNT-ambassadøren er godt skikket til å profilere sin medlemsforening på stand, ulike arrangementer og turer. DNT-ambassadørkurset egner seg også for tillitsvalgte og andre som ønsker bedre kunnskap om DNT.

Oppmøtested: Sandefjord Turistforenings lokaler i Matrosgata 6 i Sandefjord sentrum. Ved høyt deltakerantall flyttes kurset til Idrettens Hus i Sandefjord. Det vil bli informert på e-post til de påmeldte.
Oppmøtetid: kl. 1800 - 2100

Kursholder: Ragnar Standal

Kursinnhold - DNT- Ambassadør
Hovedtema: Presentasjon av DNT og turlederkurset
Varighet: 3 timer
- Presentasjon av DNT som organisasjon og arbeidsgiver. Strategi, mål og verdigrunnlag
- Organiseringen og det praktiske rundt et turlederoppdrag
- Hvordan ta inn på hytte, rutiner og rettigheter på hyttene
- Friluftslivsloven og allemannsretten

Mål:
Etter endt kurs skal deltagerne ha:

God kunnskap om DNT sine mål og strategier.
God kunnskap om DNT sine basisaktiviteter, ruter og hytter.
God kjennskap til friluftsloven og allemannsretten.
Kunnskap om DNTs turlederutdanning
Kunnskap om presentasjonsteknikk og profileringsaktiviteter.

DNT Ambassadørkurs - Vestfold

Ambassadørkurset er det første steget på veien til å bli frivillig, eller ta turlederutdanning i foreningene i DNT Vestfold. Alle medlemmer er hjertelig velkomne, kostnadsfritt. På dette kurset kommer det deltakere fra ...

Kontaktinformasjon: