Årsmøte Holmestrand og Omegn turistforening

Dette arrangementet er over!

Innkalling til årsmøte

Dato: 23. mars 2021
Tid: 19:00-20:00
Sted: Elektronisk

Dagsorden:       

1. Åpning

2. Valg av møteledelse

3. Valg av møtesekretærer

4. Valg av protokollunderskrivere

5. Godkjenning av innkalling

6. Årsberetning

7. Regnskap

8. Inkomne saker

9. Valg

  1. Styremedlemmer
  2. Vara for 1 år
  3. Revisor
  4. Medlem til valgkomiteen.
  5. Representanter i komiteene

Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styrets leder Birgit Sandin Vildalen på styreleder.holmestrand@dnt.no. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

Mvh
Styret

 

Årsmøte Holmestrand og Omegn turistforening

Innkalling til årsmøte Dato: 23. mars 2021 Tid: 19:00-20:00 Sted: Elektronisk Dagsorden:        1. Åpning 2. Valg av møteledelse 3. Valg av møtesekretærer 4. Valg av protokollunderskrivere 5. Godkjenning av innkalling ...

Kontaktinformasjon: