Angers Klev med fire forskjellige briller - Historie

Dette arrangementet er over!

Den gamle kongeveien Angers klev er beskrevet langt tilbake i historien og den var opprinnelig en ridevei, beryktet for å være farlig og bratt. Det var en del av hovedferdselsåren gjennom Vestfold som på 1600-tallet ble utbedret til kjerrevei og var i bruk fram til man sprengte veien langs kysten I 1793. Nå går stien opp den bratte kleiva til dels på grusvei, til dels traktorvei og sti og er grei å gå med gode sko.

Angers Klev er en del av Bogen Naturreservat på grunn av sitt geologiske og biologiske mangfold. 

I løpet av 2019 vil vi arrangere fire turer i Angers klev med historiske briller, ornitologiske briller, geologiske briller og denne gangen med florabriller.

Nå i september skal vi ta på de historiske brillene og få litt innblikk i Angers Klevs historiske betydning for Holmestrand og kanskje noen historier om konger og smuglere som har benyttet denne veien.

Med oss på turen har vi denne gangen representanter fra Botne Historielag. Vi håper dette blir en flott tur og for de som har tid, tar vi en rast med kaffe på slutten av turen på rasteplassen ved den gamle jernbanelinjen i Kleivbogen.

Turen er ganske bratt, men dette blir et lavt tempo og fokus på historiene.

Oppmøte på parkeringsplassen i Kleivbogen. 

 

 

 

Angers Klev med fire forskjellige briller - Historie

Den gamle kongeveien Angers klev er beskrevet langt tilbake i historien og den var opprinnelig en ridevei, beryktet for å være farlig og bratt. Det var en del av hovedferdselsåren ...

Kontaktinformasjon: