Merkekurs for merking av turstier

Dette arrangementet er over!

Kurset er felles for alle som merker stier og løyper i og rundt Vestfold. DNT Vestfold er initiativtaker, men andre som merker i samme området er hjertelig velkomne til å være med. På merkekurset gjennomgår vi det grunnleggende for standard merking i henhold til Merkehåndboka, som skaper en helhet i stimerking i landet. Dette gjør at stier og løyper er gjenkjennbare uavhengig av hvor du ønsker å gå på tur.

Det kreves ingen forkunnskap for å være med på merkekurset, og deltakelsen er gratis. Meld deg på via den røde knappen til høyre slik at vi vet hvor mange som kommer.


Ruter må re-merkes med jevne mellomrom, og de varierer i lengde. De lengste løypene deles opp i 2 eller flere slik at hele ruten blir merket samtidig. Det bør være to eller flere som går sammen når ruten skal merkes.

Kurssted: Fylkeshuset i Tønsberg

Kurset vil starte med en matbit.

Kontaktinformasjon: